Omezené intervaly

Uzavřený interval: a,b         axb


Interval zleva otevřený a zprava uzavřený: ( a,b         a<xb


Interval zleva uzavřený a zprava otevřený: a, b )         ax<b


Otevřený interval: ( a,b )         a<x<b

Neomezené intervaly

Intervaly neomezené zprava:

a, + )         xa


( a, + )         x>a


Intervaly neomezené zleva:

( ,a         xa


( , a )         x<a