MATEMATIKA

Integrate Result


 1. Množiny
  1. Rovnost množin
  2. Doplněk množiny
  3. Základní množinové operace

 2. Intervaly
  1. Omezené
  2. Neomezené


je souhrn určitých objektů, tyto objekty nazýváme prvky množiny.
Množina může být určena:
 • výčtem prvků A={1, 3, 5}
 • uvedením charakteristické vlastnosti A={xN; x>5}
Podmnožina
Množina B je podmnožinou množiny A právě tehdy, když každý prvek množiny B je zároveň prvkem množiny A .
Zapisujeme:
BA .
Množiny A, B se rovnají právě tehdy, když každý prvek množiny A je prvkem množiny B a obráceně.
Zapisujeme
A=B .
Doplněk množiny B v množině A je množina všech prvků z A , které nepatří do B .
Zapisujeme
B A / .

Průnik množin AB
- Je množina všech prvků, které patří zároveň do obou množin.

Sjednocení množin AB
- Je množina všech prvků, které patří aspoň do jedné z množin A, B .

Rozdíl množin AB
- Je množina všech prvků množiny A , které nejsou prvky množiny B .
- jsou množiny reálných čísel, které lze na číselné ose zobrazit úsečkou, polopřímkou nebo přímkou.Uzavřený interval: a,b         axb


Interval zleva otevřený a zprava uzavřený: ( a,b         a<xb


Interval zleva uzavřený a zprava otevřený: a, b )         ax<b


Otevřený interval: ( a,b )         a<x<bIntervaly neomezené zprava:

a, + )         xa


( a, + )         x>a


Intervaly neomezené zleva:

( ,a         xa


( , a )         x<a
© 2010-2011 Petr Bělaška