MATEMATIKA

Integrate ResultIntervaly - příklady


Příklad 1
Na číselné ose znázorněte a jako interval zapište tyto množiny:
 1. { xR; 3x 4 }

 2. { xR; 8<x 2 }

 3. { xR; 6x< 10 }

 4. { xR; 2<x< 1 }

 5. { xR; x>4 }

 6. { xR; x 3 }
Řešení

 1. 3,4

 2. ( 8, 2

 3. 6, 10 )

 4. ( 2,1 )

 5. ( 4,+ )

 6. ( , 3

Příklad 2
Zapište jako interval množiny:
 1. všech reálných čísel
 2. všech záporných reálných čísel
 3. všech nezáporných reálných čísel
 4. všech reálných čísel větších než 8
 5. všech reálných čísel, jež jsou menší nebo rovna 2
 6. všech celých čísel
 7. všech kladných reálných čísel
Řešení
 1. ( ,+ )
 2. ( ,0 )
 3. 0, + )
 4. ( 8,+ )
 5. ( ,2
 6. není interval
 7. ( 0,+ )

Příklad 3
Rozhodněte, která z následujících množin je interval, příslušný interval zapište, a pak načrtněte na číselnou osu:
 1. {3}

 2. R

 3. {xZ; x>1}

 4. {xR; x4}

 5. {xR; 2x<3}

 6. {xN; x<9}

 7. {xQ; x<0}

 8. {xR; 3x<2}

 9. {xR; | x |2}

 10. {xR; | x |>3}

 11. {xR; | x |<4}

 12. {xR; | x |0}

 13. {xR; | x3 |6}

 14. {xR; | x+3 |<6}
Řešení
 1. Není interval.
 2. Je interval ( ,+ ) , náčrtem je celá číselná osa.
 3. Není interval.
 4. Je interval 4, + )
 5. Je interval 2, 3 ) .
 6. Není interval.
 7. Není interval.
 8. Není interval.
 9. Je interval 2,2 .
 10. Nelze zapsat jako jeden interval, lze zapsat pouze jako sjednocení dvou intervalů ( ,3 )( 3,+ ) .
 11. Je interval ( 4,4 ) .
 12. Je interval ( ,+ ) , náčrtem je celá číselná osa.
 13. Je interval 3,9 .
 14. Je interval ( 9,3 ) .

Příklad 4
Určete sjednocení a průnik intervalů:
 1. 2,3 1,4

 2. 2,3 ,  3,4

 3. 2,3 , ( 3,4 )

 4. 2,1 , ( 2,+ )

 5. 3,2 , ( 1,4

 6. 3, 4 ),  4, 6 )

 7. ( 4,2 ), ( 2,5

 8. 5,1 ,  1, 3 )

 9. ( 2,+ ),  4, + )

 10. ( ,2 ),  3, + )

 11. ( 4,6 ),  4,6

 12. ( ,3,  3, + )
Řešení
 1. 2,3 1,4 = 2,4
  2,3 1,4 = 1,3
 2. 2,3 3,4 = 2,4
  2,3 3,4 ={3}
 3. 2,3 ( 3,4 )= 2, 4 )
  2,3 ( 3,4 )=
 4. 2,1 ( 2,+ )
  2,1 ( 2,+ )=
 5. 3,2 1,4 = 3,4
  3,2 1,4 =( 1,2
 6. 3, 4 ) 4, 6 ) = 3, 6 )
  3, 4 ) 4, 6 ) =
 7. ( 4,2 )( 2,5
  ( 4,2 )( 2,5 =
 8. 5,1 1, 3 ) = 5, 3 )
  5,1 1, 3 ) ={1}
 9. ( 2,+ ) 4, + ) =( 2,+ )
  ( 2,+ ) 4, + ) = 4, + )
 10. ( ,2 ) 3, + ) =( ,+ )
  ( ,2 ) 3, + ) = 3, 2 )
 11. ( 4,6 ) 4,6 = 4,6
  ( 4,6 ) 4,6 =( 4,6 )
 12. ( ,3 3, + ) =( ,+ )
  ( ,3 3, + ) ={3}

© 2010-2011 Petr Bělaška