MATEMATIKA

Integrate ResultČíselné obory


Druhy čísel

Odvozené číselné množiny

Porovnávání zlomků

Znaky dělitelnosti přirozených čísel

Nejmenší společný násobek

Největší společný dělitelN - množina všech přirozených čísel: 1, 2, 3, 4.

Z - celá čísla: 2, 1, 0, 1, 2 .

Q - racionální čísla: 1 3 ; 0,2; 0; 3,6; 15

R - racionální čísla: 2 ; 6; 0,5; π; sin 60 0  


Vzájemný vztah číselných oborů:

NZQR


N 0 - množina všech přirozených čísel sjednocená s množinou {0} , nebo také množina všech celých nezáporných čísel

Z - množina všech celých záporných čísel: {..., 3, 2, 1}

R - množina všech záporných reálných čísel

R + - množina všech kladných reálných čísel

R 0 + - množina všech kladných reálných čísel sjednocena s množinou {0} , nebo také množina všech nezáporných reálných čísel

a b < c d , právě když ad<bc

a b = c d , právě když ad=bc

a b > c d , právě když ad>bc


Číslo je dělitelné:

2 je-li na místě jednotek některá z číslic 0, 2, 4, 6, 8

3 je-li ciferný součet dělitelný 3

4 je-li poslední dvojčíslí dělitelné 4

5 je-li na místě jednotek číslice 0 nebo 5

6 je-li zároveň dělitelné 2 a 3

8 je-li poslední trojčíslí dělitelné 8

9 je-li ciferný součet dělitelný 9

10 je-li na místě jednotek 0


Postup:
Zkoumaná čísla rozložíme na prvočísla a z rozkladů vybíráme prvočinitele v nejvyšších mocninách. Jejich následným vynásobením získáme nejmenší společný násobek.


Postup:
Zkoumaná čísla rozložíme na prvočísla a z nich vybereme prvočinitele v maximální společné mocnině. Vynásobením prvočinitelů v příslušných mocninách získáme největší společný dělitel.
© 2010-2011 Petr Bělaška